×
Θέματα
Πρωτόκολλο του Κιότο
Το Πρωτόκολλο του Κιότο δεν δικαίωσε τις προσδοκίες της Ρωσίας. Κατά την 18η Διάσκεψη του ΟΗΕ η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί τις δεσμεύσεις για τη δεύτερη περίοδο ισχύος του σχεδίου. Η δήλωση αυτή συζητείται πλατιά από τους εμπειρογνώμονες.
Το πρωτόκολλο του Κιότο συμπλήρωσε πέντε χρόνια. Στις 31 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται η πρώτη περίοδος ισχύος της συμφωνίας, η οποία είχε αποστολή να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του «θερμοκηπίου» στην ατμόσφαιρα της Γης. Το πρόγραμμα αυτό έως και σήμερα γίνεται δεκτό με αντικρουόμενες αντιδράσεις.
Η Ρωσία για πρώτη φορά από τότε που τέθηκε σε ισχύ το Πρωτόκολλο του Κιότο πούλησε σε ξένες εταιρείες  μερικά όρια εκπομπών βλαβερών ουσιών και αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30