×
Θέματα
Ολοκαύτωμα, Απρίλιος 2013
Περίπου 10.000 άτομα έλαβαν μέρος στην ετήσια πορεία, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30