×
Θέματα
πρόσβαση, 6 Μαρτίου 2012
Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι ένα από τα βασικά καθήκοντα που έχουν τεθεί με την αρχή αυτής της χιλιετίας, να μειωθεί κατά το ήμισυ ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό, επιτεύχθηκε πριν από την ημερομηνία - στόχο, το 2015.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31