×
Θέματα
Ρωσική αγορά αυτοκινήτων, Απρίλιος 2010
Η εφημερίδα «Κομμερσάντ» σημειώνει την έναρξη της σταθεροποίησης της ρωσικής αγοράς αυτοκινήτων. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων το Μάρτιο μειώθηκαν μόνο κατά 7% έναντι του 34% το Φεβρουάριο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30