×
Θέματα
Γη, 10 Μαΐου 2011
Ο πληθυσμός της Γης θα φτάσει στα 9 δισεκ. άτομα ως το 2050 και ως τα τέλη του αιώνα θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια. Οι δημιουργοί της έκθεσης του ΟΗΕ κατέληξαν σ΄ αυτά τα συμπεράσματα, βασιζόμενοι σε μέσο σενάριο ανάπτυξης των δημογραφικών τάσεων στον κόσμο.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31