×
Θέματα
Ευρήματα, 2013

Ταυτόχρονα δύο αρχαίες «πινακοθήκες» ανακάλυψαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών Ερευνών και Αυτόχθονων Λαών του Βορρά της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στην περιοχή της Γιακουτίας στην ανατολική Ρωσία, στο Πριπολιάριε. Οι ειδικοί μελετούσαν το βορειοανατολικό άκρο της δημοκρατίας.

Ειδικοί ανέλυσαν μια ολόκληρη σειρά οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων, καθορίζοντας τις γλώσσες, οι οποίες θα έχουν αποφασιστική σημασία για την άνθιση της Μεγάλης Βρετανίας.

Πάνω από 200 είδη θαλάσσιας πανίδας ανακάλυψαν επιστήμονες της Ρωσίας και της Γερμανίας, κατά τη διάρκεια δύο κοινών αποστολών επιστημονικού-ερευνητικού χαρακτήρα, στη Θάλασσα της Ιαπωνίας και τις ακτές των Κουρίλων Νήσων.

Ρωσία-Γερμανία, Ευρήματα, Κουρίλες νήσοι, επιστημονική αποστολή, Θάλασσα Ιαπωνίας

Η πλειοψηφία των κατοίκων της Ρωσίας (65%) δεν θεωρεί πως υπάρχουν ενδείξεις για επικείμενο νέο παγκόσμιο πόλεμο.

Ένα μοναδικό εύρημα ανακαλύφθηκε από επιστήμονες σε σπήλαιο της περιοχής του Τσελιάμπινσκ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31