×
Θέματα
Μεγάλη Βρετανία, 27 Μαρτίου 2012
Η Μ. Βρετανία απειλείται από έλλειψη βενζίνης. Το πρόβλημα οφείλεται στην απεργία οδηγών βυτιοφόρων που πραγματοποιείται στη χώρα, οι οποίοι απεργούν εναντίον της αύξησης του όγκου δουλειάς χωρίς αύξηση του μισθού.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
31