×
Θέματα
Τουρκία, Φεβρουάριος 2011
Η φοιτητική ομάδα της Ρωσίας νίκησε πειστικά στην ιωβηλαία, 25η Παγκόσμια Χειμερινή Πανεπιστημιάδα που έγινε από τις 27 Ιανουαρίου ως τις 6 Φεβρουαρίου στην τουρκική πόλη Ερζουρούμ.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Φεβρουάριος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Φεβρουάριος 2011
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28