×
Θέματα
Έκθεση, 27 Απριλίου 2013
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της κυβέρνησης της ΛΔ της Κίνας, ο αριθμός των κινεζικών ποταμών μειώθηκε κατά 28.000 τα τελευταία 60 χρόνια.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
2
7
10
11
12
13
14
16
18
20
22
23
24
25
26
28
30