×
Θέματα
ρεκόρ, 1 Μαρτίου 2012
Η ανεργία στις χώρες της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο του 2012 έφθασε το ύψος ρεκόρ 10,7 %. Αυτό μαρτυρούν τα στοιχεία της Στατιστικής διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2012
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30