×
Θέματα
ΟΗΕ, 16 Αυγούστου 2012
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 16 Αυγούστου αποφάσισε να τερματίσει την αποστολή των παρατηρητών του ΟΗΕ στη Συρία, που βρίσκεται εκεί από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
1
6
10
12
13
14
19
20
22
26
27
29
30
31