×
Θέματα
ΗΠΑ, 6 Μαΐου 2011
Η οριστική απόφαση για το ποιός μπορεί  και ποιός δεν  μπορεί να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ παίρνεται από την Ουάσιγκτον.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
4
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31