×
Θέματα
Ιράν, 4 Οκτωβρίου 2013

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι προετοιμάζονται για μία ταχεία βελτίωση των σχέσεων με το Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να αναμένουμε και εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις των «έξι» μεσολαβητών του ΟΗΕ με το Ιράν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Οκτώβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Οκτώβριος 2013
2
18
21
22
23
27
28
29
30
31