×
Θέματα
Ιράν, 22 Απριλίου 2013
Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ξεκίνησε εκστρατεία για την αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων στη χώρα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
5
7
8
11
12
13
14
15
17
19
20
21
24
25
27
28
29