×
Θέματα
ΕΕ, 1 Απριλίου 2010
Το θεμελιώδες πρόβλημα της ΕΕ συνίσταται στο ότι αυτή δεν είναι κράτος, δεν έχει κοινό και  συγκεντρωτικό πολιτικό χώρο, κοινό προϋπολογισμό και φορολογική πολιτική.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29