×
Θέματα
Γερμανία, 16 Δεκεμβρίου 2012
Οι μελέτες δείχνουν, πως μετά από 22 χρόνια της επανένωσης της Γερμανίας, το 71% των κατοίκων της πρώην ΛΔΓ υποψιάζεται τους δυτικούς τους γείτονες σε αλαζονεία, 54% παρατηρεί σε αυτούς υπερβολικό μερκαντιλισμό, και το 45% τους θεωρεί επιπόλαιους. Τους εαυτούς τους οι κάτοικοι της Ανατολικής Γερμανίας χαρακτηρίζουν ως μετριόφρονες (69%), συγκρατημένους (63%) και εφευρετικούς (58%).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2012
3
4
5
7
8
13
15
17
18
19
21
22
23
26
27
28
29
30
31