×
Θέματα
αρχαιολόγοι, 24 Αυγούστου 2012
Κατά τις εκσκαφές στο κέντρο του Βερολίνου διαπιστώθηκε, πως η πόλη είναι πιο παλιά από ότι νόμιζαν προηγουμένως.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31