×
Θέματα
Ρωσία, 4 Μαΐου 2011
Η πορεία της ιστορικής ανάπτυξης έταξε έτσι που η Ρωσία έγινε  ένα από τα πιο πολυεθνικά κράτη του κόσμου.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2011
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2011
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
25
28
29
30
31