×
Θέματα
Κίνα, 7 Ιανουαρίου 2014

Στην Κίνα, κατά το τρέχον έτος, θα εμφανιστούν πέντε ιδιωτικές τράπεζες. Η Κίνα επιχειρεί, κατά τα τελευταία χρόνια, να κάνει τον χρηματοοικονομικό τομέα της πιο ανοικτό και να προωθήσει τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

Κίνα, ίδρυση, ιδιωτικές τράπεζες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2014
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2014
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31