×
Θέματα
Ουκρανία, 19 Αυγούστου 2012
Στα ουκρανο-σλοβακικά σύνορα εντοπίστηκε κρυφή υπόγεια σήραγγα.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αύγουστος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Αύγουστος 2012
1
2
3
5
6
7
8
9
11
13
14
16
22
23
24
26
27
28
29
30
31