×
Θέματα
υποβάθμιση, 2013

Ο Διεθνής Οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΕΕ ΑΑΑ σε AA + με σταθερές προοπτικές, - αναφέρεται σε Ανακοίνωση του Οίκου.

Ο διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε "AA" από "AA +" με σταθερές προοπτικές.

Ο οργανισμός Standard & Poors υποβάθμισε την προοπτική της για την Κροατία από σταθερή σε αρνητική – αναφέρεται σε ανακοίνωση του πρακτορείου.

Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Fitch υποβάθμισε τη μακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα των μεγαλύτερων γαλλικών τραπεζών – Credit Agricole, Societe General, Groupr BPCE, Dexia και Dexia Credit Local σε «Α» από «Α+», σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο οίκος.

Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody's υποβάθμισε την αξιολόγηση των επειγουσών ακάλυπτων υποχρεώσεων και των τραπεζικών καταθέσεων της δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας της Κύπρου Cyprus Popular Bank (Λαϊκή Τράπεζα) στο επίπεδο C από Caa3, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Moody's.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31