×
Θέματα
υποβάθμιση, 2012
Ο Διεθνής Οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε «CCC +» από «Β», το βραχυπρόθεσμο αξιόχρεο σε «C» από «Β». Μάλιστα, η πρόβλεψη είναι αρνητική.
Ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την Τρίτη την πιστοληπτική ικανότητα των γαλλικών κρατικών ομολόγων κατά μία βαθμίδα - από ΑΑΑ σε ΑΑ1 με αρνητική πρόγνωση.
Ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την κυριαρχική πιστοληπτική ικανότητα της Γερμανίας, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου και αναθεώρησε τις προβλέψεις από σταθερό σε αρνητικό.
Ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε την κυρίαρχη πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας κατά 3 βαθμίδες αμέσως – από Α3 σε Baa3.
Η εξέλιξη της κατάστασης γύρω από την Ελλάδα αποκτά όλο και πιό δραματικό χαρακτήρα. Η απόφαση του διεθνούς Οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch να υποβαθμίσει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της χώρας μόνο απέδειξε τον πανικό, ο οποίος αυξάνεται τις τελευταίες ημέρες στις παγκόσμιες χρηματαγορές.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2012
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31