×
Θέματα
Διακοπή, Οκτώβριος 2013

Το Ιράν διέκοψε τη διαδικασία του εμπλουτισμού ουρανίου στο επίπεδο του 20% και έχει επαρκές ποσότητες εμπλουσισμένου ουρανίου για τον εφοδιασμό με καύσιμο του πειραματικού πυρηνικού αντιδραστήρα στην Τεχεράνη.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Οκτώβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Οκτώβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31