×
Θέματα
μυστική ψηφοφορία, 30 Οκτωβρίου 2013

Στις 27 Νοεμβρίου 2013 στο Παρίσι κατά τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων θα επιλεγεί η πόλη, η οποία το 2020 θα φιλοξενήσει την Διεθνή Έκθεση. Η πρωτεύουσα της Expo 2020 θα επιλεγεί μέσω μυστικής ψηφοφορίας.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Οκτώβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Οκτώβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31