×
Θέματα
Ολλανδός ΥΠΕΞ, 7 Ιανουαρίου 2014

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η καλύτερη οδός για την ενθάρρυνση των μεταρρυθμίσεων του πολιτικού συστήματος της Κούβας είναι ο διάλογος και όχι η απομόνωση.

πρόταση, Ολλανδός ΥΠΕΞ, ΕΕ-Κούβα, βελτίωση σχέσεων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2014
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2014
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31