×
Θέματα
ταύτιση

Με την έλευση της νέας χρονιάς, 2014, σημειώνεται έκρηξη της ζήτησης στο διαδίκτυο για τα ημερολόγια του 1986. Κατά περίεργο τρόπο, οι ημέρες της εβδομάδας συμπίπτουν απόλυτα στα δύο ημερολόγια.

ημερολόγιο, 2014-1986, ταύτιση
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31