×
Θέματα
ΟΗΕ-Ρωσία-ΗΠΑ

Η επιβεβαίωση της ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2014 για τη διεξαγωγή της διεθνούς διάσκεψης για τη Συρία αποτέλεσε το κύριο αποτέλεσμα του τακτικού γύρου των διαβουλεύσεων του τριμερούς σχήματος ΟΗΕ-Ρωσία-ΗΠΑ, που έλαβε χώρα την Παρασκευή στη Γενεύη.

Συρία, Συριακή κρίση, ΟΗΕ-Ρωσία-ΗΠΑ , σύγκληση διάσκεψης, επιβεβαίωση ημερομηνίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ιούνιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούνιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30