×
Θέματα
εναλλακτικές πηγές ενέργειας, Δεκέμβριος 2013

Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι περισσότερο από τις αναπτυγμένες πρόθυμες να επενδύσουν στον κλάδο της «πράσινης» ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Ernst & Young, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ η κρατική υποστήριξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνεται αισθητά. Ενώ στη Βραζιλία, τη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, την Τουρκία, την Ταϊλάνδη και τη Χιλή επενδύονται όλο και μεγαλύτερα ποσά στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

εναλλακτική ενέργεια, πράσινη ενέργεια , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31