×
Θέματα
εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι περισσότερο από τις αναπτυγμένες πρόθυμες να επενδύσουν στον κλάδο της «πράσινης» ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Ernst & Young, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Αυστραλία και τις ΗΠΑ η κρατική υποστήριξη του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μειώνεται αισθητά. Ενώ στη Βραζιλία, τη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής, την Τουρκία, την Ταϊλάνδη και τη Χιλή επενδύονται όλο και μεγαλύτερα ποσά στην ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας.

εναλλακτική ενέργεια, πράσινη ενέργεια , ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εναλλακτικές πηγές ενέργειας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31