×
Θέματα
αντινομικές, 17 Δεκεμβρίου 2013

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο(ΟΔ) των ΗΠΑ αναγνώρισε ως αντινομική την αποθήκευση από την NSA τεράστιου αρχείου των δεδομένων για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31