×
Θέματα
νέα ρωσική τεχνολογία

Ρώσοι επιστήμονες έχουν εφεύρει ένα ριζικά νέο τρόπο εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο νέος τρόπος παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής από το υπέδαφος περίπου του 90 τοις εκατό των ορυκτών. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι αντί του τρυπανιού χρησιμοποιείται ακτίνα λέιζερ, η οποία μπορεί να διεισδύσει σε δυσπρόσιτα σημεία. Αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα αναβίωσης των ήδη κλειστών πετρελαιοπηγών, στις οποίες είναι αδύνατη η εξόρυξη πετρελαίου με τους παλιούς τρόπους.

εξόρυξη πετρελαίου, τεχνολογία λέιζερ , εξόρυξη ορυκτών, νέα ρωσική τεχνολογία
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ιούνιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιούνιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30