×
Θέματα
ТВi , 3 Δεκεμβρίου 2013

Το καλωδιακό δίκτυο «Triolan» διέκοψε τη μετάδοση του αντιπολιτευόμενου τηλεοπτικού καναλιού ТВi, σε όλες τις μεγαλουπόλεις της Ουκρανίας.

Ουκρανία, διακοπή μετάδοσης, ТВi , αντιπολιτευόμενο δίκτυο
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31