×
Θέματα
άδεια λειτουργίας, 2013

Το Ανώτατο δικαστήριο του Καναδά αναγνώρισε την Παρασκευή ως αντισυνταγματικούς τους νόμους, οι οποίοι επέβαλαν περιορισμούς για παροχή σεξουαλικών υπηρεσιών.

Η Τράπεζα της Ρωσίας ανακάλεσε στις 20 Νοεμβρίου την άδεια λειτουργίας από την Master-Bank, η οποία περιλαμβάνεται μεταξύ των εκατό μεγαλύτερων στη χώρα τραπεζών ως προς τα περιουσιακά της στοιχεία και μεταξύ των 5 ως προς τον αριθμό των ΑΤΜ και των καρτών που είχε εκδόσει.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31