×
Θέματα
ΟΑΧΗ, 2013

Η διαδικασία απομάκρυνσης των χημικών όπλων από τη Συρία μπορεί να μην ολοκληρωθεί στην ανακοινωθείσα προθεσμία -31 Δεκεμβρίου- παραδέχθηκε ο Οργανισμός Απαγόρευσης Χημικών 'Οπλων (ΟΑΧΗ).

Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων πρότεινε σε ιδιωτικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας. Το αντίστοιχο έγγραφο δημοσιεύτηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΧΟ.

Η εκτελεστική επιτροπή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων έχει εγκρίνει ένα λεπτομερές σχέδιο για την καταστροφή των χημικών οπλοστασίων της Συρίας, σύμφωνα με το οποίο όλα τα υλικά κατασκευής χημικών όπλων, εκτός από την ισοπροπανόλη, θα εξαχθούν από τη Συρία ως τις 5 Φεβρουαρίου 2014.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31