×
Θέματα
τεχνολογία λέιζερ , Δεκέμβριος 2013

Η τεχνολογία εμπλουτισμού του ουρανίου με λέιζερ, στην οποία στις ΗΠΑ δόθηκε ώθηση για την ανάπτυξή της, θεωρικά είναι ικανή να υπονομεύσει το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Η τεχνολογία αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από τη διαίρεση των ισότοπων του ουρανίου μέσω της διέγερσης με τη βοήθεια λέιζερ. (SILEX). Οι αισιόδοξοι εναποθέτουν μεγάλες ελπίδες, οι απαισιόδοξοι προειδοποιούν για τις αρνητικές επιπτώσεις.

Πυρηνικά όπλα, πυρηνική ενέργεια, τεχνολογία λέιζερ , Συμφωνία μη διάδοσης πυρηνικών όπλων

Ρώσοι επιστήμονες έχουν εφεύρει ένα ριζικά νέο τρόπο εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο νέος τρόπος παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής από το υπέδαφος περίπου του 90 τοις εκατό των ορυκτών. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι αντί του τρυπανιού χρησιμοποιείται ακτίνα λέιζερ, η οποία μπορεί να διεισδύσει σε δυσπρόσιτα σημεία. Αυτό θα παρέχει τη δυνατότητα αναβίωσης των ήδη κλειστών πετρελαιοπηγών, στις οποίες είναι αδύνατη η εξόρυξη πετρελαίου με τους παλιούς τρόπους.

εξόρυξη πετρελαίου, τεχνολογία λέιζερ , εξόρυξη ορυκτών, νέα ρωσική τεχνολογία
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31