×
Θέματα
S&P

Οι χρηματιστηριακοί δείκτες των ΗΠΑ σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά τους.

αύξηση, Dow Jones, S&P, ιστορικό υψηλό

Ο Διεθνής Οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ΕΕ ΑΑΑ σε AA + με σταθερές προοπτικές, - αναφέρεται σε Ανακοίνωση του Οίκου.

Ο Διεθνής Οίκος αξιολόγησης S&P επιβεβαίωσε την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε ξένο νόμισμα ΒΒΒ και παρόμοια πιστολιπτική ικανότητα σε εθνικό νόμισμα ΒΒΒ + με σταθερές προοπτικές, - αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Οίκου.

Ο Οίκος S&P αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου σε B- από CCC+ με σταθερές προοπτικές, - αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Οίκου. Σύμφωνα με αναλυτές, η Λευκωσία εκπληρώνει με επιτυχία τις απαιτήσεις του προγράμματος παροχής βοήθειας από τις ευρωπαϊκές χώρες.

αξιολογήσεις, Κύπρος, αναβάθμιση, S&P, προβληματικές χώρες

Ο διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας σε "AA" από "AA +" με σταθερές προοπτικές.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31