×
Θέματα
δυτικός Ειρηνικός, 19 Οκτωβρίου 2013

Τα ναυτικά γυμνάσια ανοικτής θαλάσσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας άρχισαν, την Παρασκευή, στο δυτικό τμήμα του Ειρηνικού ωκεανού.

Κίνα, γυμνάσια ανοιχτής θαλάσσης, δυτικός Ειρηνικός
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Οκτώβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Οκτώβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31