×
Θέματα
παύση μισθοδοσίας, Οκτώβριος 2013

Τουλάχιστον 400.000 πολιτικοί υπάλληλοι του Πενταγώνου δεν πηγαίνουν στη δουλειά για τρίτη ήδη ημέρα και δεν τους καταβάλλεται μισθός.

ΗΠΑ, διακοπή χρηματοδότησης, ομοσπονδιακή κυβέρνηση, παύση μισθοδοσίας
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Οκτώβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Οκτώβριος 2013
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31