×
Θέματα
οσμή σκανδάλου, Σεπτέμβριος 2013

Η νέα προσπάθεια της Μολδαβίας να αποκτήσει ενεργειακή αυτοτέλεια έχει μετατραπεί σε φάρσα. Η κατασκευή του αεριαγωγού «Ιασίου-Ουνγκένι» αποδείχθηκε μια παράσταση, που διοργανώθηκε για τον Τύπο και τους αξιωματούχους.

Βαλκανική Χερσόνησος, αεριαγωγός «Ιασίου-Ουνγκένι», Μολδαβία-Ρουμανία, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οσμή σκανδάλου
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σεπτέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Σεπτέμβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30