×
Θέματα
άρνηση έκδοσης βίζας, 2013

Πέντε πολίτες του Ισημερινού, που προτίθεται να παρουσιάσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μια έκθεση σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση για την οποία ευθύνεται η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron-Texaco, δεν κατάφεραν να αποκτήσουν θεώρηση εισόδου στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ, άρνηση έκδοσης βίζας, πολίτες Ισημερινού, παράσταση στη ΓΣ του ΟΗΕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31