×
Θέματα
μαζικές διαμαρτυρίες, Σεπτέμβριος 2013

Την προηγούμενη νύχτα, στις μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, αναζωπυρώθηκαν οι μαζικές διαμαρτυρίες.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Σεπτέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Σεπτέμβριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30