×
Θέματα
Κύριλλος Μόσχας

Η δικαιολόγηση της αμαρτίας διαμέσου του νόμου είναι ικανή να καταστρέψει κάθε κοινωνία - προειδοποιεί ο Πατριάρχης Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλος.

Πατριάρχης, Κύριλλος Μόσχας, Ορθοδοξία, νομιμοποίηση αμαρτίας, κοινωνική καταστροφή

Ο Πατριάρχης Σερβίας Ειρηναίος σε συνάντησή του με τον Πατριάρχη Μόσχας και πασών των Ρωσιών Κύριλλο, στη Μόσχα, του απηύθυνε την παράκληση να υποστηρίξει τη θέση της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας για διατήρηση του Κοσσυφοπεδίου και των Μετοχίων εντός της Σερβίας.

Κοσσυφοπέδιο, Βαλκανική Χερσόνησος, Ειρηναίος Σερβίας, Κύριλλος Μόσχας, συνάντηση Ορθοδόξων Πατριαρχών
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάρτιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάρτιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31