×
Θέματα
μουσουλμανική μαντίλα

Η Τουρκία ήρε την απαγόρευση της χρήσης μαντίλας σε δημόσια ιδρύματα στα πλαίσια του πακέτου μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν την ενίσχυση της δημοκρατίας. Εξαιτίας αυτής της απαγόρευσης πολλές γυναίκες είχαν στερηθεί τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην κοινωνική εργασία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας αναγνώρισε ως νόμιμη την απαγόρευση της χρήσης της μαντίλας στα σχολεία. Η Δικαστική Επιτροπή απέρριψε την καταγγελία τριών κατοίκων της Σταυρούπολης, που προσπάθησαν να επιτύχουν ακύρωση της απόφασης της περιφερειακής κυβέρνησης, βάσει της οποίας στην τάξη απαγορεύεται στις μαθήτριες να φορούν μουσουλμανική μαντίλα. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31