×
Θέματα
κατάσβεση πυρκαγιών
Στο ελληνικό νησί Χίος στο Αιγαίο Πέλαγος μαίνονται έχουν ξεσπάσει δασικές πυρκαγιές, γεγονός το οποίο οδήγησε στην απομάκρυνση κατοίκων των τριών χωριών.
Οι φετινές φοβερές πυρκαγιές στην Κεντρική Ρωσία έχουν δείξει εμφανέστατα ότι χρειάζονται νέα αποτελεσματικά μέσα καταπολέμησης της φωτιάς.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Μάιος 2018
Ημερολόγιο γεγονότων
Μάιος 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31