×
Θέματα
ΗΠΑ-ΕΕ, 2013

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ελεύθερο εμπόριο ανεστάλησαν λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στην Αμερική.

ελεύθερο εμπόριο, ΗΠΑ-ΕΕ, αναστολή διαπραγματεύσεων
Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ανακοίνωσαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία διατλαντικού χώρου ελεύθερου εμπορίου. Το σχέδιο αυτό, κατά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων, επιδιώκει να πετύχει μάλλον πολιτικούς παρά οικονομικούς στόχους.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ιανουάριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Ιανουάριος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31