×
Θέματα
παρατήρηση, Απρίλιος 2013
Αυτόν τον μήνα στην πανσέληνο, που θα είναι στις 25 Απριλίου του 2013, στις 19:55 UTC θα συμβεί η πρώτη έκλειψη της Σελήνης.
Κόσμος, έκλειψη Σελήνης, παρατήρηση
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Απρίλιος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30