×
Θέματα
Συριακή κρίση, 7 Δεκεμβρίου 2013

Η κυβέρνηση της Δανίας παρουσίασε προς εξέταση στο Κοινοβούλιο ένα σχέδιο απόφασης που προβλέπει συμμετοχή στη μεταφορά χημικών όπλων εκτός Συρίας.

Δανία, Συρία, Συριακή κρίση, επιχείρηση μεταφοράς χημικών όπλων, διάθεση μέσων
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Δεκέμβριος 2013
Ημερολόγιο γεγονότων
Δεκέμβριος 2013
1
12