×
Θέματα
Ρωσία, 21 Απριλίου 2010
Ο Ρωσικός Στόλος της Μαύρης θάλασσας θα παραμείνει στη Σεβαστούπολη για άλλα 25 χρόνια. Και ακόμα για 5 επι πλέον χρόνια η συμφωνία μπορεί να παραταθεί κατα τη λήξη της ισχύος της.
Δεκάδες διευθυντές διεθνών εταιριών, που λειτουργούν στη Ρωσία, δεσμεύονται να μη συμμετέχουν σε σχήματα διαφθοράς και να καταπολεμούν τη δωροληψία. Τα σχετικά έγγραφα προτίθενται να τα υπογράψουν στη Μόσχα.
Το ιδρυμένο πριν 8 χρόνια Συμβούλιο-Ρωσίας-ΝΑΤΟ είχε σαν σκοπό του να γίνει αποτελεσματικό όργανο προσέγγισης και συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την διάδοχο του κύριου αντιπάλου του στα χρόνια του «ψυχρού πολέμου».
Η επικοινωνία με τους φίλους και τους συγγενείς για τους Ρώσους είναι το βασικό φάρμακο για την αντιμετώπιση του στρες.
Το χρονικό της Νίκης. Οι καθημερινές εξελίξεις στα μέτωπα του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου
Απρίλιος 2010
Ημερολόγιο γεγονότων
Απρίλιος 2010