Η πύρινη λάμψη ήταν ορατή από δεκάδες χιλιόμετρα. Περίπου έξι χιλιάδες άνθρωποι εκκενώθηκαν από τους οικισμούς που βρίσκονται κοντά στο πεδίο δοκιμών.