Στις 21 Μαΐου έγιναν τα εγκαίνια της VI Διεθνούς Εκθέσεως «Πολύπλευρη ασφάλεια 2013»